Drony dla ratownictwa

Samoloty bezosobowe ułatwiają poszukiwania osób zaginionych oraz pomoc w akcjach ratowniczych, organizowanych przez służby takie jak: WOPR, GOPR, policja, wojsko czy straż pożarna.

Popularność bezzałogowych statków powietrznych wzrasta z każdym rokiem. Usługi dronem są wykorzystywane już nie tylko przez fotografów czy w trakcie prac geodezyjnych, ale też przez służby ratownicze takie jak Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna czy Policja. To właśnie tego typu odbiorcom dedykujemy naszą ofertę dronów dla ratownictwa.

Poszukiwania to niezwykle trudna dziedzina – zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z ratowaniem życia lub mienia. O powodzeniu akcji policji, straży pożarnej czy innych służb nierzadko decydują minuty, a nawet sekundy. W takich sytuacjach profesjonalny sprzęt latający okazuje się nieoceniony. Latanie dronem ułatwia przeszukiwanie trudno dostępnych terenów lub miejsc, do których wejście jest bardzo niebezpieczne, a często wręcz niemożliwe.

W związku z szybkim rozwojem branży samolotów bezosobowych, firma Idea Machines ze Szczecina wprowadziła do swojej oferty BSP innowacyjne rozwiązania dedykowane służbom prowadzącym poszukiwania osób zaginionych. Profesjonalne drony nie tylko penetrują trudno dostępne miejsca, ale też pozwalają na lepsze dostrzeżenie okolicznego terenu, a co za tym idzie skuteczniejsze przeszukiwanie jego połaci w krótkim czasie. To doskonałe narzędzie do wspomagania akcji ratowniczych.

Drony w ratownictwie pozwalają na szybką identyfikację obszaru na którym znajduje się poszukiwania osoba. Widzą w tłumie i bezbłędnie rozpoznają każdy element terenu z wysokości kilkudziesięciu metrów (z pozycji bocznej lub nad zgromadzeniem ludzi; w tym drugim przypadku należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności). Umożliwia to przegrupowanie służb ratowniczych i skupienie ich w jednym miejscu, na znacznie mniejszej powierzchni.

Niezwykle ważny jest też aspekt prewencyjny. Dron potrafi zaobserwować potencjalne niebezpieczeństwo i niepokojące zachowania, zapobiegając zamieszkom czy wybuchom paniki. Pozwala na identyfikację uczestników imprezy, którzy są ofiarami i prowodyrami.

Przykładowe zastosowanie dronów w ratownictwie

  • akcje ratunkowe w atakach terrorystycznych,
  • monitorowanie katastrof i klęsk żywiołowych (huragany, lawiny, osuwiska, powodzie, pożary itp.),
  • monitorowanie kolizji statków, awarii samolotów, pociągów i in. środków komunikacji,
  • operacje po katastrofach (np. zawalenia budynków),
  • planowanie akcji gaśniczych,
  • prewencja – identyfikacja potencjalnych zagrożeń ze strony ludzi i żywiołów (np. zagrożenie pożarowe),
  • sieć komunikacji awaryjnej,
  • wypadki jądrowe – śledzenie, pomiar zanieczyszczeń,
  • wyszukiwanie osób zaginionych na lądzie i morzu.
dron w zastosowaniu w ratownictwie