Drony w geodezji

Obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla tej branży to samolot bezzałogowy. Pozwala na oszczędność czasu oraz na większą dokładność. Dron z aparatem jest w stanie stworzyć ortofotomapy o rozdzielczości terenowej piksela od kilku do kilkunastu centymetrów. Idea Machines współpracuje z Zakładem Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej. Dzięki prowadzonej współpracy jesteśmy w stanie opracować najlepszy system pozyskiwania materiału fotogrametrycznego.

Praca geodety wiąże się z licznymi wyzwaniami. Do częstych problemów należy m.in. obliczanie mas ziemi i urobku (w kopalniach, na budowach dróg itp.), w sytuacji gdy należy szybko weryfikować postępy prac na rozległych obszarach o dużym zróżnicowaniu terenu (kopce, wąwozy i in.). Wykonanie tradycyjnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego bywa wówczas niemożliwe, zajmuje dużo czasu bądź jest zwyczajnie niebezpieczne.

Receptą na problemy jest przeprowadzenie pomiaru w oparciu o ortofotomapę, powstałą ze zdjęć wykonanych przez profesjonalnego drona. Bezzałogowe statki powietrzne są często wykorzystywane na potrzeby realizacji pomiarów geodezyjnych. O sięganiu po tego typu rozwiązania przekonuje ich ekonomiczność (usługi dronem, a także same urządzenia są coraz tańsze), wysoka jakość techniczna oraz bezpieczeństwo i prostota użytkowania. W trakcie czterdziestominutowego nalotu fotogrametrycznego, BSP jest w stanie wygenerować blok zdjęć obejmujący swym zasięgiem 1 km2 terenu.

Etapy przeprowadzenia pomiaru z wykorzystaniem BSP

Jak wykorzystać drony w geodezji? Prezentujemy cały proces w kilku prostych krokach:

  • określenie parametrów nalotu,
  • opracowanie planu nalotu,
  • stabilizacja i pomiar fotopunktów,
  • nalot z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego, w zgodzie z opracowanym planem nalotu,
  • kontrola dokładności i rozdzielczości materiału zdjęciowego,
  • generowanie ortofotomapy w procesie nadzorowanym,
  • wektoryzacja,
  • kontrola dokładności uzyskanej mapy.

Efektem prac przeprowadzonych według powyższych wytycznych jest produkt o parametrach technicznych, wykorzystywanych np. przy aktualizacjach map zasadniczych, regulacji stanu prawnego czy pomiarach powykonawczych.

 

Czy przedstawione powyżej informacje okazały się dla Państwa przydatne? Jeśli tak, zachęcamy do lektury innych działów zamieszczonych na stronie. Rekomendujemy m.in. zapoznanie się z naszą ofertą dronów dla rolnictwa precyzyjnego.

dron idea machines dla geodezji
obraz dla geodezji z drona