Drony w leśnictwie

Bezzałogowe statki powietrzne obejmują coraz szerszy zakres zastosowań. Wiele branż – pozornie niezwiązanych z bezzałogowymi systemami latającymi – korzysta z ich dobrodziejstw w celu polepszenia jakości prowadzonych działań. Możemy zatem znaleźć drony dla ratownictwa czy rolnictwa. Interesujący przykład stanowi zastosowanie dronów w leśnictwie.

Gospodarowanie lasu i utrzymanie go w dobrej kondycji wymaga niebagatelnego nakładu pracy. Na terenie całego kraju znajduje się obecnie 428 leśnictw z których każde zarządza na obszarze od kilku do nawet ponad 30 tysięcy hektarów zalesień. Przy koordynowaniu tak dużych przestrzeni – przynależących w znacznej mierze do sektora publicznego – niezbędna jest możliwość podejmowania działań doraźnych. Efekt ten jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki stosowanym punktowo systemom bezzałogowym, dostarczającym na życzenie materiał fotograficzny. Dane pozyskane przez drona mogą być szybko i skutecznie wykorzystane według aktualnych potrzeb.

Pomiary dronem umożliwiają określenie skali rozmaitych zjawisk oraz analizę ich występowania na całym obszarze, bez konieczności nadmiernego angażowania kadry pracowniczej w trakcie przeprowadzania oceny pohuraganowej czy popożarowej. Technologia i podzespoły BSP doskonale sprawdzają się przy tego typu zadaniach, łącząc je z pomiarem skali ewentualnych zniszczeń. Dzięki temu, wszelkie opracowania dla potrzeb leśnictwa są wykonywane sprawniej i w krótszym czasie, uwzględniwszy konkretne kryteria, przydatne m.in. dla firm ubezpieczeniowych.