Drony w rolnictwie precyzyjnym

Rolnictwo z każdym rokiem korzysta z coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Do standardu należy m.in. wykorzystywanie nawigacji satelitarnej, sterowanie laserowe w procesie równania gleby, a także automatyczna regulacja ciśnienia w oponach. W rolnictwie precyzyjnym, szczególnego znaczenia nabrało automatyczne naprowadzanie na ścieżki technologiczne, a w przypadku kombajnów automatyczne (nierzadko również autonomiczne) naprowadzanie na łan.

Za sprawą zaimplementowanych na bezzałogowych statkach powietrznych kamer i aparatów fotograficznych, wielu właścicieli gospodarstw i rolników może kontrolować stan upraw, a także reagować na niepokojące zjawiska naturalne (pożar, zalanie itd.), bez potrzeby wychodzenia z domu. Stwarza to wiele korzyści – oszczędność paliwa, możliwość oceny kondycji upraw z innej perspektywy, sposobność tworzenia map i pomiaru działek. Podstawową zaletą latania dronem jest jednak błyskawiczność działania – wszelkie sytuacje alarmowe są dostrzegane w krótkim czasie, co pozwala na podjęcie akcji w celu zapobieżenia utracie upraw.

Tworzenie map i pomiar działek (dysponowanie dobrze nakreślonymi mapami z uwzględnieniem własnego terenu przyczynia się do szybkiego otrzymania środków w ramach dopłaty obszarowej) odbywa się za pomocą kamery, umożliwiającej wykonanie planu przestrzennego w dwóch trybach:

  • standardowa mapa prezentująca zdjęcia z „lotu ptaka”,
  • mapa w szerokim widmie, za sprawą której rolnik może dokładnie ocenić kondycję upraw (co pozwala zoptymalizować użycie nawozów i środków ochrony roślin).

Obecnie, BSP pozwalają też na ocenę stanu plonów pod względem zawartości pierwiastków chemicznych – azotu i potasu. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu prób gleby, umożliwiających ocenę jej stanu i składu. Urządzenia mogą też wykonywać za nas niektóre zabiegi rolnicze (np. oprysk) oraz oceniać skalę zniszczeń wywołanych przez klęski żywiołowe, dzikie zwierzęta i szereg innych czynników (istotne w procesie dokumentacji i zgłaszania szkód; podobną funkcję pełnią drony w leśnictwie). Ponadto, samoloty bezosobowe ułatwiają ocenę stanu upraw przed zbiorami oraz monitorowanie pracy osób w gospodarstwie, co pozwala na efektywniejsze rozplanowanie pracy i przekłada się na realną oszczędność czasu i pieniędzy.

drony w rolnictwie