Drony w rolnictwie precyzyjnym

Nabycie wysokiej precyzji zdjęć lotniczych, dzięki systemom takim jak bezzałogowe statki powietrzne, jest właściwym sposobem na optymalizację techniki rolnej, maksymalizację zasobów, zwiększenie produkcji oraz wyraźną poprawę jakości upraw.

Rolnictwo z każdym rokiem korzysta z coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Do standardu należy m.in. wykorzystywanie nawigacji satelitarnej, sterowanie laserowe w procesie równania gleby, a także automatyczna regulacja ciśnienia w oponach. W rolnictwie precyzyjnym, szczególnego znaczenia nabrało automatyczne naprowadzanie na ścieżki technologiczne, a w przypadku kombajnów automatyczne (nierzadko również autonomiczne) naprowadzanie na łan.

Za sprawą zaimplementowanych na bezzałogowych statkach powietrznych kamer i aparatów fotograficznych, wielu właścicieli gospodarstw i rolników może kontrolować stan upraw, a także reagować na niepokojące zjawiska naturalne (pożar, zalanie itd.), bez potrzeby wychodzenia z domu. Stwarza to wiele korzyści – oszczędność paliwa, możliwość oceny kondycji upraw z innej perspektywy, sposobność tworzenia map i pomiaru działek. Podstawową zaletą latania dronem jest jednak błyskawiczność działania – wszelkie sytuacje alarmowe są dostrzegane w krótkim czasie, co pozwala na podjęcie akcji w celu zapobieżenia utracie upraw.

Tworzenie map i pomiar działek (dysponowanie dobrze nakreślonymi mapami z uwzględnieniem własnego terenu przyczynia się do szybkiego otrzymania środków w ramach dopłaty obszarowej) odbywa się za pomocą kamery, umożliwiającej wykonanie planu przestrzennego w dwóch trybach:

  • standardowa mapa prezentująca zdjęcia z „lotu ptaka”,
  • mapa w szerokim widmie, za sprawą której rolnik może dokładnie ocenić kondycję upraw (co pozwala zoptymalizować użycie nawozów i środków ochrony roślin).

Obecnie, BSP pozwalają też na ocenę stanu plonów pod względem zawartości pierwiastków chemicznych – azotu i potasu. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu prób gleby, umożliwiających ocenę jej stanu i składu. Urządzenia mogą też wykonywać za nas niektóre zabiegi rolnicze (np. oprysk) oraz oceniać skalę zniszczeń wywołanych przez klęski żywiołowe, dzikie zwierzęta i szereg innych czynników (istotne w procesie dokumentacji i zgłaszania szkód; podobną funkcję pełnią drony w leśnictwie). Ponadto, samoloty bezosobowe ułatwiają ocenę stanu upraw przed zbiorami oraz monitorowanie pracy osób w gospodarstwie, co pozwala na efektywniejsze rozplanowanie pracy i przekłada się na realną oszczędność czasu i pieniędzy.

drony w rolnictwie
drony w rolnictwie