Dokładne i bezpieczne inspekcje

ideamachines

Zamiast korzystać z usług firmy zewnętrznej, kontrole mogą być przeprowadzane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych UAV.

Korzystając z funkcji nawigacji (Mission Planner), dron może samodzielnie sprawdzać daną instalację, bez potrzeby korzystania z instrukcji nawigacyjnych. Rezultatem jest szybka i dokładna inspekcja, a przede wszystkim niskie koszty realizacji.

Za pomocą platformy IM  można nawet sprawdzić przewody wysokiego napięcia i turbiny wiatrowe. Tutaj elektronika może wytrzymać wysokie napięcie i nie ma wpływu na pola magnetyczne.

ideamachines

Szerokie zastosowanie wielowirnikowca

 • Kontrole rurociągów olejowych
 • Kontrole gazociągów
 • Kontrola instalacji solarnych
 • Wykrywanie rozprzestrzeniania się glonów
 • Kontrola przewodów / kabli
 • Inspekcje wież chłodniczych
 • Leśnictwo
 • Krytyczne inspekcje infrastruktury.
 • Kontrola turbin wiatrowych
 • Kontrola mostów
 • Liczenie populacji zwierząt
 • Kontrole linii kolejowych
 • Inspekcje pomników
 • Pomiar promieniowania
 • Monitorowanie promieniowania.