GEODEZJA

Obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla tej branży to samolot bezzałogowy. Pozwala na oszczędność czasu oraz na większą dokładność. Bezzałogowiec z aparatem jest w stanie stworzyć ortofotomapy od kilku do kilkunastocentymetrowej rozdzielczości terenowej piksela. Idea Machines współpracuje z Zakładem Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej. Dzięki prowadzonej współpracy jesteśmy w stanie opracować najlepszy system pozyskiwania najlepszego materiału fotogrametrycznego.

LEŚNICTWO

Poprawa gospodarki leśnej i planowania operacyjnego. Monitorowanie nielegalnych działań i ingerencji, takich jak: wycinka drzew, podpalanie, kłusownictwo. Badanie zdrowia lasu, pozwalające na szybką reakcje na oddziaływanie środowiska, np. ocena szkód wywołanych przez burzę.

ROLNICTWO

Nabycie wysokiej precyzji zdjęć lotniczych, dzięki systemom, takim jak drony, jest właściwym sposobem na optymalizacje techniki uprawy, maksymalizacje zasobów, zwiększenie produkcji oraz poprawę jakości.

RATOWNICTWO

Poszukiwania zaginionych osób, pomoc w akcjach ratowniczych służbom takim jak: WOPR, GOPR, policja, wojsko, straż pożarna.